Guyon

Sumbu Pendek

Esuk-esuk kang dalban wis tukaran karo bojone yu darkonah. Mergane yu darkonah pan adus banyune sing sumur bor ora mlebu...